Maru (Marudashi)

Character: Maru (Marudashi)

Series: xxxHolic