Ling Xiayou

Character: Ling Xiayou

Series: Tekken 5