Kuro Lolita

Character: Kuro Lolita

Series: Lolita Fashion