Kurama (Shuichi Minamino)

Character: Kurama (Shuichi Minamino)

Series: YuYu Hakusho