kou shuurei (princess blue)

Character: kou shuurei (princess blue)

Series: Saiunkoku Monogatari