Konoha Gakuen Uchiha Sasuke (Spring Semester)

Character: Konoha Gakuen Uchiha Sasuke (Spring Semester)

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den