Kiba Inuzuka

Character: Kiba Inuzuka

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den