Keita Ito

Character: Keita Ito

Series: Gakuen Heaven