Katsuki Bakugou

Character: Katsuki Bakugou

Series: Boku no Hero Academia