Kankurou

Character: Kankurou

Series: Naruto: Shippūden