Kankuro

Character: Kankuro

Series: Naruto: Shippūden