Kanbaru Suruga

Character: Kanbaru Suruga

Series: Bakemonogatari