Kakashi

Character: Kakashi

Series: Naruto: Shippūden