Jigoku Shoujo / Hell Girl

Character: Jigoku Shoujo / Hell Girl

Series: Hell Girl