Hyuga Hinata

Character: Hyuga Hinata

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den