Hitagi Senjōgahara

Character: Hitagi Senjōgahara

Series: Bakemonogatari