Haruno sakura

Character: Haruno sakura

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den