Deidara - Akatsuki

Character: Deidara - Akatsuki

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den