Bakugou Katsuki

Character: Bakugou Katsuki

Series: Boku no Hero Academia