Asuma Sarutobi

Character: Asuma Sarutobi

Series: Naruto: Shippūden