Aozaki Touko

Character: Aozaki Touko

Series: Kara no Kyōkai