Son Goku (SeiTen TaiSei)

Son Goku from Saiyuki Gaiden.

@BakaRinoa