Byakko no Rangetsu

Byakko no Rangetsu from Onmyou Taisenki

@Lynx