Kakashi Sexy no Jutsu

Salón del Manga 2006 (Barcelona)

@anablackcat