|FS|Naruto - Hatake Kakashi

cosplayer - Mika Tsukino|photo/make up - Vilvarin Esgal

@Vilvarin Esgal