Naruto

Gaara (Rescue Sasuke version), Kankurou, Inuzuka Kiba

@SailorAnime