Tsukasa -- Garasu-No-Shi-Con

A photoshoot with Rinature as Tsukasa. @ Garasu-No-Shi-Con 2011 Series: .Hack//Sign

@ritzy-kun