Suzaku no Miko, Fushigi Yuugi

Aww...my first costume!

@KuroBara