Kyuubi and Shukaku

A few pictures of original designs doragon and I did for Kyuubi and Shukaku from the series Naruto.

@kuroneko