Sakura Haruno

Sakura Haruno from Naruto: Shippuden

@Toiea