Sengoku Musou (Samurai Warriors) 3: Demon's Wife

Nouhime from Sengoku Musou (Samurai Warriors) 3 Photo by ShooLi (Ashitaro)

@Imperia