Snow Photoshoot!

Sasuke and Kiba havin' fun in the snow!

@Dymatrex