Shuichi Shindou

Shuichi Shindou from Gravitation

@Toiea