Haruka Tenoh and Michiru Kaioh. «Unmei no kizuna! Uranasu no tōi hi»

Cosplay group "Shi-Tennou" Fandom: Sailor Moon «Unmei no kizuna! Uranasu no tōi hi» Haruka Tenoh: Lord Nephrito Michiru-Kaioh: Anita Midzu Photograher: Lord Kunzite http://shi-tennou.com/

@Lord Kunzite