Chosokabe Motochika

Sengoku Basara Gakuen

@Bokviki