Vocaloid Photoshoot

The Vocaloid Photoshoot taken at Anime Detour 2010

@XepherMyu