Otakon 2013

Otakon pics with Misslomeow

@Kotarou