Hajime Saitō [Hekketsuroku]

Hakuōki: Shinsengumi Kitan [Western version]

@Ani_Taku