Tsuzuki Asato

Photos of my Tsuzuki Asato cosplay from Yami no Matsuei. Goofy character = fun times.

@Ginryuu