Lucca 2005/2006 - Obito & Haku of Naruto

Haku (Orochimaru and Yondaime) of Naruto Lucca 2005 (Italy) -------- Obito (Kakashi and Yondaime) of Naruto Lucca 2006 (Italy)

@Riunien