Sengoku Taisen: Kotohime

Alix Alberti as Kotohine, photo by Anastasia Kolesnikova

@Imperia