Ryu Hoshi -- Garasu-No-Shi-Con

A photoshoot with Ani_Taku as Ryu @ Garasu-No-Shi-Con 2011 Series: Street Fighter Alpha

@ritzy-kun