Otakuthon 2009

Otakuthon 2009 in Montréal

@mathilde12