Natsuki Shinohara 2 Photo Shoot

Photo shoot of Abra in her Natsuki Shinohara cosplay from Summer Wars at Sugarmill Gardens.

@ShiNo_Usagi