Macross Frontier (Dojinshi)

Dojinshi version where Sheryl is set as male. Sheryl: Holy Ranka: Eririn

@Muze