I'm just alone, destiny forgotten, even though, I kept going.

Kingdom Hearts I Kairi. :3

@Kagami-chan