Narusegawa Naru, Love Hina

Closet cosplay!

@KuroBara