Kurozuka

Lunaneko as Kuromitsu Wayneka as Kuro

@Muze