One Piece - Brook

YOHOHOHOHOHOHO!

@Mahato Shey-Kun